Sjekklister for Eurokode 7 del 1

Under finnes pdf av sjekklister utarbeidet av en komité nedsatt av NGF.

Det er totalt utarbeidet 11 stk sjekklister med hensyn til bruk av Eurokode 7 del 1 . En liste omhandler punkter både fra Eurokote 0 og Eurokode 7 del 1. Det er ikke laget egen liste for Eurokode 7 del 2.
Følgende filer kan lastes ned:

1.NGF E7 sjekklister (pdf)
2.Sjekkliste_E0_og_E7_kap_2 (doc)
3.Sjekkliste_kap_2.8_geot_prosj_rapport_ (doc)
4.Sjekkliste_kap_3_geotekniske_data_ (doc)
5.Sjekkliste_kap_4_Utførelseskonstroll (doc)
6.Sjekkliste_kap_5_fylling,_grunn (doc)
7.Sjekkliste_kap_6_sålefund_usjekket (doc)
8.Sjekkliste_kap_7_peler (doc)
9.Sjekkliste_kap_8_forankringer (doc)
10.Sjekkliste_kap_9_støttekonstruksjon (doc)
11.Sjekkliste_kap_10_hydraulisk_brudd (doc)
12.Sjekkliste_kap_11-12_stab_skjær_fyll (doc)