Sjekklister for Eurokode 7 del 1

Sjekklister baserer seg på en utdatert standard og brukes derfor på eget ansvar!

Nye sjekklister er under revisjon.

Under finnes pdf av sjekklister utarbeidet av en komité nedsatt av NGF.

Det er totalt utarbeidet 11 stk sjekklister med hensyn til bruk av Eurokode 7 del 1 . En liste omhandler punkter både fra Eurokote 0 og Eurokode 7 del 1. Det er ikke laget egen liste for Eurokode 7 del 2.
Følgende filer kan lastes ned:

1.NGF E7 sjekklister (pdf)
2.Sjekkliste_E0_og_E7_kap_2 (doc)
3.Sjekkliste_kap_2.8_geot_prosj_rapport_ (doc)
4.Sjekkliste_kap_3_geotekniske_data_ (doc)
5.Sjekkliste_kap_4_Utførelseskonstroll (doc)
6.Sjekkliste_kap_5_fylling,_grunn (doc)
7.Sjekkliste_kap_6_sålefund_usjekket (doc)
8.Sjekkliste_kap_7_peler (doc)
9.Sjekkliste_kap_8_forankringer (doc)
10.Sjekkliste_kap_9_støttekonstruksjon (doc)
11.Sjekkliste_kap_10_hydraulisk_brudd (doc)
12.Sjekkliste_kap_11-12_stab_skjær_fyll (doc)