Frost i jord komiteen

Frost i jord komiteen

Frost i jord komiteen

FiJ er en tverrfaglig undergruppe til Norsk Geoteknisk Forening (NGF) og skal representere en bredt sammensatt gruppe aktører innen vitenskap og teknologi i kalde strøk.

 

Formål:

FiJs mandat er (sitat): søke å øke vår kunnskap om frostens art og utbredelse og dens effekt på geomorfologi og menneskelige aktiviteter. Bidra til miljømessig og teknisk gode løsninger for infrastruktur og samfunnsutvikling i kalde strøk.

 

FiJ skal bidra til internasjonalt arbeid gjennom International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE) sin tekniske komite TC216 og gjennom International Permafrost Association (IPA). Komiteen vil fungere som” the Norwegian Adhering Body” i IPA Council.

 

Sammensetning:

Frost i jord komitéens sammensetning er som følger:

 

Medlem Firma/Institusjon Funksjon
Elena Scibilia (Kuznetsova) NTNU Styreleder
Jostein Aksnes Vegdirektoratet Sekretær
Kjersti Gisnås  NGI Styremedlem
Gisle Haaland Statoil Medlem
Ketil Isaksen Meterologisk institutt Medlem
Rune Ødegaard NTNU i Gjøvik Medlem
Øystein Myhre Vegdirektoratet Medlem
Geir Berntsen Statens vegvesen Medlem
Anne-Lise Berggren Geofrost Medlem
Arne Instanes Instanes AS Medlem
Anne Gunn Rike NGI Medlem
Even Øiseth Rambøl Medlem
Lars Mørk Multiconsult Medlem
Kjell Arne Skoglund SVV Medlem

 

Komiteen vurderer selv sammensetningen i forhold til komitéens behov, og innstiller nye kandidater til NGFs styre som formelt godkjenner.

 

Aktiviteter i 2017:

Hovedaktiviteter i 2017 har vært

 • oppdateringer på nettsiden,
 • 8  styremøter
 • initiere organisering av kurset «Frostsikring i løsmasser» 7.-8. feb på Hamar
 • Gisle Haaland deltok i organisasjonsutvalget for kurset «Frostsikring i løsmasser»
 • gjennomføring av Frostdagen på NTNU 4. desember 2017 (40 participants)

Program FROSTdagen2017:

Monday, 04/12/2017
kl. 9:30 – 10:00 Coffee
Seasonal frost
kl. 10:00 – 10:15 Welcome
kl. 10:15 – 10:40 Carlos Monrabal-Martinez, Multiconsult: Infiltration response under freezing/thawing conditions of adsorbent amended filters
kl. 10:40 – 11:05 Benoit Loranger, NTNU: New data from the field observations in road and railway construction – Røros
kl. 11:05 – 11:30 Guy Dore, Laval University, Canada: Frost protection for pavements in Quebec Province (Canada): current practice and on-going research

 

Permafrost
kl. 11:35 – 12:00 Martin Nerhus Øen, Veidekke Arctic: Road construction on Marthabreen, Svalbard – the Lunckefjell coalmine project 2012 – 2013
kl. 12:00 – 12:45 Lunch
kl. 12:50 – 13:15 Guy Dore, Laval University, Canada: Adaptation of transportation infrastructure in permafrost regions: Problem assessment and development of solutions
kl. 13:15 – 13:40 Julie Lepage, NTNU/Laval University: Development of a methodology for the design of low-impact drainage systems along transportation infrastructure in permafrost environments
kl. 13:40 – 13:50 Pause
kl. 13:50 – 14:15 Justina Czekirda, Universitetet i Oslo: Transient permafrost modelling for Iceland
kl. 14:15 – 14:40 Gustav Grimstad, NTNU Geoteknikk: Constitutive modelling of frozen soils
kl. 14:40 – 15:05 Bernd Etzelmuller, Universitetet i Oslo: Permafrost rock walls in Norway – new data and models
kl. 15:05 – 15:20 Pause/coffee break
Frost i jord årsmøte
kl. 15:20 – 17:00 Frost i jord årsmøte:

 1. Åpning
 2. Godkjenning av innkalling og sakliste
 3. Valg av møteleder og referent
 4. Årsmelding
 5. Regnskap og budsjett
 6. Fastsette 2-årig rullerende arbeidsplan
 7. Innkomne saker
 8. Valg av styre og valgkomite
 9. Avslutning