Frost i jord komiteen

Årsberetning 2014

FiJ er en tverrfaglig undergruppe til Norsk Geoteknisk Forening (NGF) og skal representere en bredt sammensatt gruppe aktører innen vitenskap og teknologi i kalde strøk.

Formål:

FiJs mandat er (sitat): søke å øke vår kunnskap om frostens art og utbredelse og dens effekt på geomorfologi og menneskelige aktiviteter. Bidra til miljømessig og teknisk gode løsninger for infrastruktur og samfunnsutvikling i kalde strøk.

FiJ skal bidra til internasjonalt arbeid gjennom International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE) sin tekniske komite TC216 og gjennom International Permafrost Association (IPA). Komiteen vil fungere som ”the Norwegian Adhering Body” i IPA Council.

Sammensetning:

Frost i jord komitéens sammensetning er som følger:

 Medlem Firma/institusjon Funksjon
Anne-Lise Berggren Geofrost Styreleder
Ketil Isaksen Meterologisk institutt Styremedlem
Rune Ødegaard Høgskolen i Gjøvik Styremedlem
Ivar Horvli ViaNova/NTNU Medlem
Øystein Myhre Vegdirektoratet Medlem
Geir Berntsen Statens vegvesen Medlem
Lars Grande NTNU Medlem
Gisle Haaland Statoil Medlem
Arne Instadnes Instadnes AS Medlem
Truls Mølman Barlindhaug Medlem
Anne Gunn Rike NGI Medlem
Even Øiseth Rambøl Medlem
Lars Mørk Multiconsult Medlem

Komiteen vurderer selv sammensetningen i forhold til komitéens behov, og innstiller nye kandidater til NGFs styre som formelt godkjenner.

 Aktiviteter i 2014:

Ingen.

Vedtekter FIJ:

Dere kan laste ned vedtektene for FiJ her.

Oppdat. mars 2015